Đỗ thị Hiền

Tạo yêu cầu

Đỗ thị Hiền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Thanh Hóa
  • Cờ Vua, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Thanh Hóa

Yêu thích môn hóa và toán , cờ vua là năng khiếu từng tham gia nhiều hội thi của trường của huyện và của tỉnh học tập trong lớp luôn đạt thành tích khá giỏi , từng đi gia sư cấp 1 và 2 nên đủ tự tin dạy

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985