Đổng Thị Thu Hà

Tạo yêu cầu

Đổng Thị Thu Hà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Múa đương đại, Đàn Piano
  • Quận Thủ Đức

Tôi tên Thu Hà năm nay 22 tuổi.
- Kỹ năng: đánh piano, nhảy, múa, hát, tiếng anh
- Kinh nghiệm: 1 - 2 năm dạy đàn, tiếng anh, nhảy

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985