Đức Tuấn

Tạo yêu cầu

Đức Tuấn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 10081992
  • Nghề tự do
  • Đà Nẵng
  • Tiếng Nhật giao tiếp, Tiếng Nhật N3, Tiếng Nhật N4, Tiếng Nhật N5, Tiếng Nhật online
  • Quận Thanh Khê, Quận Hải Châu

Tôi đã có chứng chỉ jlpt N2 và hơn 7 năm sống và làm việc tại nhật bản. Với kinh nghiệm thực tế của mình tôi có thể giúp học viên học tập một cách thú vị và bám sát với thực tế nhất.
Là một kỹ sư công nghệ thông tin tôi có thể giúp học viên học một cách có logic và áp dụng tiếng nhật vào hội thoại thực tế

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985