Đức Uyên

Tạo yêu cầu

Đức Uyên

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Sinh học Lớp 10, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Mình đã từng dạy toán lớp 3,4 (1 năm), 9 (1năm). Mình rất mong có thể giúp các bạn củng cố lại kiến thức, và việc học tập đạt hiệu quả cao. Mình rất nghiêm khắc trong quá trình học, nên yêu cầu các bạn phải nghiêm túc khi học bài, làm bài tập đầy đủ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985