Dương Đình An

Tạo yêu cầu

Dương Đình An

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Nghề tự do
  • Đắk Lắk
  • Tiếng Nhật

tôi tên là an. hiện tại đang ở Nhật năm thứ 6. ngày 26 tháng 4 về Việt Nam. muốn tìm việc làm thêm ban đêm ( buổi ngày thì bận phụ gia đình). tiếng nhật 2018 có bằng N3.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985