Dương Mạnh Tuấn

Tạo yêu cầu

Dương Mạnh Tuấn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 10, Quận 11, Quận 5

Ưu điểm:
* tự tin có khả năng truyền đạt tốt, biết lập kế hoạch cụ thể để đạt được kết quả mong muốn. Biết lắng nghe phụ huynh và học sinh để có được phương pháp dạy tốt nhất
* có sự kết hợp giữa lý thuyết và bài tập và những phương pháp ghi nhớ giúp học sinh hiểu sâu và nhớ lâu

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985