Dương Phạm Thảo Dương

Tạo yêu cầu

Dương Phạm Thảo Dương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt cho người nước ngoài, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4
  • Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Chào quý phụ huynh, em vừa tốt nghiệp ra trường chuyên ngành Giáo dục tiểu học ạ! Đã có kinh nghiệm giãng dạy gia sư 2 năm ! Ưu điểm thân thiện gần gũi phương pháp dạy học nhẹ nhàng mềm mỏng không quát mắng và có những hành động ảnh hưởng đến bé.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985