Dương Thế Vinh

Tạo yêu cầu

Dương Thế Vinh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Đã tốt nghiệp
  • Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Mình đã tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh từ Anh Quốc về hiện đang đi làm và có khoảng thời gian rãnh vào lúc tối nên muốn làm gia sư.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985