Dương Thị Hải Yến

Tạo yêu cầu

Dương Thị Hải Yến

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 22
  • Giáo viên
  • Bình Dương
  • Báo bài, Maths, Rèn chữ, Tiếng Anh, Tiếng Anh cho học sinh trường quốc tế, Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Thị Xã Thủ Dầu Một, Huyện Phú Giáo, Huyện Thuận An

Hoà đồng yêu trẻ em. Hiện đang là giáo viên trường quốc tế và từng dạy kèm lớp 1 2 3 4 năm. Nhiệt huyết và kiên nhẫn trong việc giảng dạy. Nhận dạy lâu dài. Dạy báo bài cho các bé từ lớp một đến lớp năm Dạy anh văn cho các bé từ lớp một đến lớp năm. Từng dạy một vài học sinh cá biệt tự kĩ chậm nói.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985