Dương Thị Lớn

Tạo yêu cầu

Dương Thị Lớn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Giáo viên
  • Quảng Ngãi
  • Tiếng Anh
  • Thành Phố Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Tư Nghĩa

Hiện tôi đang là giáo viên tại trung tâm anh ngữ AMA.Tôi từng có hơn 4 năm kinh nghiệm trong làm gia sư. Tôi đã từng kèm các em hs họ lực yếu trở nên tiến bộ hơn. Tôi có kinh nghiệm luyện thi vào 10 và luyện thi đại học. Tôi tin với kiến thức, kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết với nghề, tôi có thể đảm bảo tốt công việc của mình.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985