Dương Thị Thu Thủy

Tạo yêu cầu

Dương Thị Thu Thủy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Báo bài, Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 11, Sinh học lớp 12, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9
  • Thành Phố Vũng Tầu

- Có bằng Đại học Sư phạm Sinh học loại Giỏi.
- Có trách nhiệm với học sinh nhận dạy.
- Có kinh nghiệm dạy báo bài cho học sinh.
- Có kinh nghiệm dạy Lý, Hóa, Sinh. Đảm bảo học sinh có tiến bộ.
- Có kinh nghiệm chủ nhiệm 4 năm liền, yêu thương học sinh, phối hợp tốt cùng cha mẹ học sinh trong giáo dục con.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985