Dương Tuyết Hằng

Tạo yêu cầu

Dương Tuyết Hằng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Báo bài, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

Hoà đồng, giọng nói dễ nghe, có tính kiên nhẫn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985