Gia Bảo

Tạo yêu cầu

Gia Bảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Văn Lớp 10
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Em đã có 2 năm kinh nghiệm dạy gia sư cấp tiểu học và môn ngữ Văn 10.
Ngoài ra, thế mạnh của em là Ngữ Văn và Lịch Sử, em thích nghiên cứu lịch sử và đây là cơ sở nền tảng phù hợp để em có thể phát triển kiến thức, phát triển tư duy văn học, tư duy sáng tạo và có những cái góc nhìn riêng và sâu sắc hơn trong mọi khía cạnh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985