Hà Diệu Huyền

Tạo yêu cầu

Hà Diệu Huyền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Đã tốt nghiệp
  • Tiếng Nhật cơ bản, Tiếng Nhật luyện viết, Tiếng Nhật N4, Tiếng Nhật N5

Em đã tốt nghiệp và hiện đang làm về mảng thị trường Nhật. Sau 1 thời gian học tập và làm việc tại Nhật, cũng như hiểu được sâu sắc về nên văn hoá Nhật thì em muốn truyền lại kiến thức đã có cho các em học sinh, sinh viên

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985