Hà Hồng Ngọc

Tạo yêu cầu

Hà Hồng Ngọc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 7

Tôi tên Hà Hồng Ngọc, là sinh viên năm thứ 2 trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thể dạy kèm các môn ở trình độ tiểu học, đặc biệt là môn Toán và Tiếng Việt. Ngoài ra tôi còn có thể kèm thêm các môn như Lịch sử, Địa lý, Khoa học xã hội, ... Tôi đã từng có kinh nghiệm dạy 1 học sinh lớp 5

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985