Hà Mỹ Trân

Tạo yêu cầu

Hà Mỹ Trân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài
  • Quận 7

Em tên Hà Mỹ Trân, ngày sinh 01-01-1997, học ngành Công Nghệ Thông Tin tại trường Đại học Trà Vinh, có bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin, bằng anh văn A1 (học tại Trung tâm tin học ngoại ngữ Victory). Tính cách vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985