Hà Tấn Công

Tạo yêu cầu

Hà Tấn Công

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Chuyên ngành, Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3
  • Quận Tân Phú, Quận 11, Quận Bình Tân

Vui vẻ. Đã đứng lớp dạy Anh Văn. Tận tâm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985