Hạ Thị Nam

Tạo yêu cầu

Hạ Thị Nam

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Hàn cơ bản, Tiếng Hàn giao tiếp, Tiếng Hàn Topik 1, Tiếng Hàn Topik 2, Tiếng Hàn Topik 3

Sịn viên năm 3 khoa Hàn Quốc học trường ĐH KHXH VÀ
Đã có kinh nghiệm dạy tiếng Hàn cho người Việt và tiếng Việt cho người Hàn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985