Hà Thị Ngọc Yến

Tạo yêu cầu

Hà Thị Ngọc Yến

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Đã tốt nghiệp
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

Đã tốt nghiệp sư phạm
Có kinh nghiệm làm gia sư 3 năm tại tphcm
Vui vett nhiệt tình
Đi dạy đúng giờ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985