Hà Thị Thu Trang

Tạo yêu cầu

Hà Thị Thu Trang

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Tiếng Việt Lớp 1, Toán Lớp 1, Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ
  • Thành Phố Vũng Tầu

Có kinh nghiệm 4 năm trong việc can thiệp trẻ đặc biệt, trẻ chậm nói, chậm phát triển, trẻ chuẩn bị vào lớp một, dạy kèm các bạn nhỏ môn toán, tiếng việt...

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985