Hà Thị Thùy Dung

Tạo yêu cầu

Hà Thị Thùy Dung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1987
  • Giáo viên
  • Đồng Nai
  • Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Vẽ
  • Thành Phố Biên Hòa, Huyện Vĩnh Cửu, Huyện Long Thành, Huyện Nhơn Trạch

có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ, gân 10 năm dạy trong nhà nước, biết rèn chữ, luyen chữ đẹp, dạy dự thính vào lơp 1, dạy vẽ, bản thân cảm thây khéo tay, tính tình thân thiện, hoà đồng với trẻ, gần gũi và hieu cảm xúc cua hoc trò

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985