Hạnh Lê

Tạo yêu cầu

Hạnh Lê

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lý Lớp 10, Toán Lớp 10, Toán lớp 11
  • Quận 7

Đã có kinh nghiệm dạy gia sư
Chủ yếu dạy được khối tự nhiên
Thi Toán THPT QG 8.5đ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985