Hồ Đoàn Xuân Trúc

Tạo yêu cầu

Hồ Đoàn Xuân Trúc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Nghề tự do
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Nhảy hiện đại (Dance)
  • Huyện Tân Thành

em dạy nhảy chuyên về shuffle dance ,

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985