Hồ Minh Trí

Tạo yêu cầu

Hồ Minh Trí

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Nghề tự do
  • Khánh Hòa
  • Tiếng Anh, Đàn Guitar
  • Thành Phố Nha Trang

Trách nhiệm-Uy tín-Năng động

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985