Hồ Như Thuỷ

Tạo yêu cầu

Hồ Như Thuỷ

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Sinh học Lớp 10
  • Quận Bình Thạnh

Có thể đảm nhận các lớp cấp 1 và cấp 2

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985