Hồ Phú Lộc

Tạo yêu cầu

Hồ Phú Lộc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 6
  • Quận Bình Thạnh

Tôi tên là Hồ Phú Lộc hiện tại là sinh viên năm nhất tại trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Quê ở Khánh Hòa. Hiện tại muốn có một công việc để giúp đỡ hơn cho gia đình với kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985