Hồ Thị Cẩm Nhung

Tạo yêu cầu

Hồ Thị Cẩm Nhung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lý Lớp 10, Lý lớp 11
  • Quận 1, Quận 11, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Huyện Bình Chánh

Sinh:14/03/2001
Hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Điều dưỡng tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Có kinh nghiệm dạy gia sư.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985