Hồ Thị Khánh Huyền

Tạo yêu cầu

Hồ Thị Khánh Huyền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Việt cho người nước ngoài, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9 , Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7

Là sinh viên trường đại học quốc gia tp HCM.
Đang là sinh viên năm 3 ngành địa chất học.
Năng nổ, nhiệt tình,vui vẻ, hòa đồng, vững kiến thức căn bản các môn.
Có kinh nghiệm dạy kèm, dạy thêm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985