Hồ Thị Quỳnh Như

Tạo yêu cầu

Hồ Thị Quỳnh Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Đà Nẵng
  • Tiếng Việt lớp 3, Toán lớp 3

Sinh viên năm3, ngành văn hoá học, trường Sư phạm Đà Nẵng

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985