Hồ Thuỷ Sơn

Tạo yêu cầu

Hồ Thuỷ Sơn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Tiếng Hàn cơ bản, Tiếng Hàn online, Tiếng Hàn Topik 1, Tiếng Hàn Topik 2, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 1, Quận Tân Bình, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 7

Tên: Hồ Thị Thuỷ Sơn
Sinh năm: 1997
Đã tốt nghiệp đại học năm 2019 chuyên Ngành Công nghệ Sinh Học.
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm năm 2020 - ĐH Sài Gòn
Trình độ tiếng Hàn Trung cấp- Topik II cấp 3
Có kinh nghiệm dạy các lớp sơ cấp - mới bắt đầu ( 1 năm)

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985