Hoàng Anh Tuấn

Tạo yêu cầu

Hoàng Anh Tuấn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Tính cách: Năng động, trách nhiệm, vui vẻ, hoà đồng.
Đạt giải nhì tỉnh môn lý 12
Điểm Toán THPT 9.6
Học trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Sư phạm Vật Lý

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985