Hoàng Hồ Nhật Minh

Tạo yêu cầu

Hoàng Hồ Nhật Minh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lý lớp 12, Toán lớp 12
  • Quận 1, Quận 2, Quận 3

Thi thptqg đạt 27,35đ
Lý:10
Toán:8.6

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985