Hoàng Hữu Thành

Tạo yêu cầu

Hoàng Hữu Thành

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 7

Là sinh viên tại ĐH Y Dược Tp HCM. Đã từng đi dạy 4 năm có kiến thức vững về các môn khoa học tự nhiên

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985