Hoàng Huyền Thư

Tạo yêu cầu

Hoàng Huyền Thư

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2
  • Giáo viên
  • Khánh Hòa
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh luyện thi Starter, Tiếng Anh online
  • Thành Phố Nha Trang

Gia sư tại nhà kinh nghiệm 2 năm
Kèm được tất cả bộ môn
Điểm mạnh kèm tiếng anh, toán, tiếng việt
Nhẹ nhàng đúng lúc, nghiêm khắc đúng chỗ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985