Hoàng Mai

Tạo yêu cầu

Hoàng Mai

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Đức A1, Tiếng Đức A2, Tiếng Đức cho trẻ em, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Văn lớp 8, Văn lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Là người Nam, nói giọng nhẹ nhàng, cởi mở, không ngại nhận học sinh học chậm.
Với kinh nghiệm 2 năm làm gia sư và đã từng dạy trẻ chậm hiểu.
Dạy học với phương pháp nhẹ nhàng, không gây áp lực cho học sinh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985