Hoàng Mai Anh

Tạo yêu cầu

Hoàng Mai Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Tiếng Nhật, Tiếng Nhật cho trẻ em, Tiếng Nhật cơ bản
  • Quận Tây Hồ

Em đang là sinh viên năm 4 trường Đại Học Thăng Long, chuyên ngành nhật kinh tế. Đã có N3, đang ôn thi lên N2. Hiện tại cũng đang làm parttime tại một nhà hàng Nhật. Em rảnh hầu hết các buổi tối và mong được nhận lớp.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985