HOÀNG MINH HIỂN

Tạo yêu cầu

HOÀNG MINH HIỂN

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1984
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý Luyện thi đại học, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6, Quận 8

Dạy kèm gia sư năm 2004 đến nay, Toán, Lý, Hóa lớp 6 đến lớp 12
Vui vẻ - Trung thực - Tận tâm và Uy tín

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985