Hoàng Phạm Minh Thư

Tạo yêu cầu

Hoàng Phạm Minh Thư

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận Bình Thạnh

Vui vẻ, nghiêm khắc, trách nhiệm. Có kinh nghiệm 3 năm dạy kèm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985