Hoàng Thị Hoài

Tạo yêu cầu

Hoàng Thị Hoài

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Toán Lớp 1
  • Quận 7

Biết nhẫn nại nắm bắt tâm lí học sinh, có kinh nghiệm làm gia sư tiểu học

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985