Hoàng Thị Lan Hương

Tạo yêu cầu

Hoàng Thị Lan Hương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận 3

Sinh viên năm hai Đại học Kinh tế TP.HCM
Điểm trung bình Anh Văn cấp 3 từ 9.0
Điểm thi THPT năm 2018: Toán 7.4, Lý 7.0, Anh Văn 8.0

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985