Hoàng Thị Phương Dung

Tạo yêu cầu

Hoàng Thị Phương Dung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Đã tốt nghiệp
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Nhiệt tình, kiên nhẫn, kiến thức tốt, tốt nghiệp y đa khoa

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985