Hoàng Thị Việt Trinh

Tạo yêu cầu

Hoàng Thị Việt Trinh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Đã tốt nghiệp
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Bác sĩ đa khoa

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985