Hoàng Thị Yến Nga

Tạo yêu cầu

Hoàng Thị Yến Nga

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Đã tốt nghiệp
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

Là gia sư đã có kinh nghiệm đứng lớp và gia sư nhiều năm, giúp học sinh nắm vững kiến thức căn bản và tự giác học tập.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985