Hứa Kiều Anh

Tạo yêu cầu

Hứa Kiều Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Nhảy hiện đại (Dance), Nhảy Sexy Dance, Nhảy Zumba, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 8

Có kinh nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp 3 năm.
Kinh nghiệm dạy nhảy tại nhà, dạy nhảy cho tập thể hơn 1 năm.
Dạy tiếng anh giao tiếp cho người lớn 1 năm
Điểm Toefl ibt 95/1200

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985