Huỳnh Anh Khoa

Tạo yêu cầu

Huỳnh Anh Khoa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Khánh Hòa
  • Guitar Bass, Đàn Guitar, Đàn Guitar điện, Đàn Piano
  • Thành Phố Nha Trang, Thị Xã Cam Ranh, Huyện Cam Lâm, Huyện Diên Khánh

Huỳnh Anh Khoa
13/7/1998
*Từng học trường CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG
*Từng học trường CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
*Từng dạy ở Trung Tâm BLUE Music/Nha Trang
*Đang dạy tại Trung Tâm Ánh Trăng/Diên Khánh
#Nhận dạy kèm guitar( Cơ bản_Nâng cao)
#Nhận dạy kèm Piano( Cơ bản)

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985