Huỳnh Ngọc Trầm

Tạo yêu cầu

Huỳnh Ngọc Trầm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Toán Lớp 1, Toán lớp 12, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6
  • Quận 7

Tôi là sinh viên năm nhất của Đại học Tôn Đức Thắng, trong thời gian học phổ thông tôi đều đạt học lực giỏi, sở trường của tôi là môn Toán. Mặc dù còn trẻ và sẽ có thể còn thiếu sót nhưng tôi nhất định sẽ làm tốt nhất có thể cho các học viên mà tôi nhận.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985