Huynh Nguyen Truong Thinh

Tạo yêu cầu

Huynh Nguyen Truong Thinh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán cao cấp, Lập trình, Lập trình C, C++, C#, Lập trình Java, Lập trình Android, Lập trình web, Lập trình SQL, Lập trình Python
  • Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận

Final undergraduate student at HCMUT. Faculty of Computer Science.

Programming Languages: C++/C, Python, Javascript, Java.

Web development (Angular, NestJS, Javascript, HTML, CSS)
Database (MongoDB, MySQL, Oracle)
IoT: Arduino, Raspberry PI, Nvidia Jetson Nano

1.5 year experience in Full-stack Web development.
Currently working as Backend Developer.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985