Huỳnh Thảo Trang

Tạo yêu cầu

Huỳnh Thảo Trang

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Giáo viên
  • Bình Dương
  • Trẻ tự kỹ
  • Huyện Bến Cát, Huyện Tân Uyên

Có kinh nghiệm 1 năm trong giáo dục đặc biệt
Dạy theo kế hoạch, lộ trình rõ ràng
Chịu khó, kiên nhẫn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985