Khuất Hồng Linh

Tạo yêu cầu

Khuất Hồng Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Giáo viên
  • Hà Nội
  • Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 8, Lý lớp 9
  • Thị Xã Sơn Tây

Giáo viên dạy vật lý cấp 2,3 có kinh nghiệm ôn thi đại học. Năm 2021, hơn 80% lớp đạt từ 8 điểm lý trở lên (so với đáp án Bộ công bố).

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985