Kim chi

Tạo yêu cầu

Kim chi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1984
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Thái
  • Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6, Quận Bình Tân

E xin nhận học vien dạy giao tiếp học nói tiếng thái không có y học viết chữ thái ! Giờ học ưu tiên cho học viên .

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985